Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Απόφαση-βόμβα του ΣτΕ μπλοκάρει την...επιστροφή των κλεμμένων!

Φρένο στην απαίτηση «φέρτε πίσω τα κλεμμένα» βάζει ουσιαστικά με απόφαση «βόμβα» το Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς έκρινε αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) τη νομοθετική εκείνη ρύθμιση του 2004 με την οποία μπορούσε το ΣΔΟΕ να δεσμεύει τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, κ.λπ. σε περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας.

Ωστόσο, λόγω της αντισυνταγματικότητας το όλο ζήτημα παραπέμφθηκε για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του ΣτΕ.

Σύμφωνα με το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ η επίμαχη διάταξη του Ν. 3296/2004, που προβλέπει δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών συνεπάγεται σοβαρή επέμβαση σε συνταγματικώς προστατευόμενα αγαθά καθώς «όσο χρόνο διαρκεί η δέσμευση, το ελεγχόμενο πρόσωπο στερείται της δυνατότητας χρήσεως και διαθέσεως περιουσιακών του στοιχείων, και μάλιστα ρευστού χρήματος και κινητών αξιών φυλασσομένων σε πιστωτικά ιδρύματα».

Το δικαστήριο αναγνωρίζει ότι το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όμως, «ο σκοπός και μόνον του μέτρου αυτού δεν αρκεί για να νομιμοποιήσει από συνταγματικής άποψης την επίμαχη ρύθμιση του Ν. 3296/2004, καθώς μάλιστα δεν έτυχε περαιτέρω εξειδίκευσης με το Π.Δ. 85/2005 που ακολούθησε».

Με τη χρήση αορίστων εννοιών «καταλείπεται ευρύτατο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στη διοίκηση, χωρίς να καθορίζονται κατά τρόπο αρκούντως σαφή και συγκεκριμένο οι προϋποθέσεις επιβολής του επίμαχου μέτρου», υπογραμμίζεται στη δικαστική απόφαση. Για το λόγο αυτό –τονίζουν οι δικαστές- απαιτείται οι προϋποθέσεις επιβολής του επίμαχου μέτρου να αποτυπώνονται στον νόμο κατά τρόπο σαφή και αντικειμενικό, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή του κράτους δικαίου.
gr.news.yahoo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου